Imprimeix

Fiscal

 

 

  • Confeccionem els seus impostos a partir de la comptabilitat de la seva empresa o activitat. 
  • Creació d'empreses i inici d'activitats professionals.
  • Recursos, inspeccions i requeriments davant l'Administració d'Hisenda
  • Estimació directe i mòduls.
  • IVA, IRPF, Impost de societats.
  • Declaracions de renda i patrimoni.
  • Liquidacions de l'impost sobre transmissions patrimonials, actes jurídics i successions.