Avís Legal i Política de privadesa

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat
de la Informació i del Comerç Electrònic, ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L. (ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L.), li
informa que les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web http://www.abf.cat.


Denominació: ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L.
Domicili: PS MARAGALL, 93 LC, - 08041 BARCELONA (BARCELONA)
Telèfon: 934460640
Email: marieva@abf.cat
CIF: B65205460
Inscripció registral: Registro Mercantil de BARCELONA T 41610 , F 208, S 8, H B 390794, I/A 1


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, incloses les marques
comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L. i es
troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament
prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per
escrit de ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L..
L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de ABF
ASSESSORS MARAGALL, S.L., llevat que s'estableixi expressament el contrari.
CONDICIONS D'ÚS
L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització
del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per
a la seva distribució, transformació o comunicació.
ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar
d'aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat
de qui ho realitza.
L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o
inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.
ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L. no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web,
tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran
tractades amb les següents finalitats:
- Informar sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
- Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s'escau.
- Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el
seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem
en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar
amb la seva participació en futurs processos.
Mitjançant l'emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol
altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L., l'interessat dóna el seu consentiment
exprés per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels
anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a
guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la
informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament.
ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L.
Pag. 2 ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L.
PS MARAGALL, 93 LC, - 08041 BARCELONA (BARCELONA)
Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en
qualsevol moment vostè pot demanar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com,
limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si
considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS


Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13
anys.
Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 13 anys d'edat.
ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L. recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de
la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a
determinats continguts.


XARXES SOCIALS


En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme
a la seva política de privacitat. També consent expressament l'accés de ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L. al tractament
de les seves dades contingudes en la llista d'amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte
de ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L. apareguin en el seu mur.
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l'informem que les dades personals dels
seguidors de ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L., seran incorporades a un fitxer el titular del qual és ABF ASSESSORS
MARAGALL, S.L. amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les
activitats de ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L..
La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.
La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els
usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. ABF ASSESSORS
MARAGALL, S.L. no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les
persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a ABF ASSESSORS
MARAGALL, S.L. la cancel·lació dels mateixos.
En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les
seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant
escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L.. En cas de
disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.


ENLLAÇOS A ALTRES WEBS


Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni
controlades per ABF ASSESSORS MARAGALL, S.L., per això, no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni
estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves
polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.


LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents
disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions
recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia
expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.